Prašymai į pirmas klases priimami nuo 2018 m. sausio 8 d.

Arrow up
Arrow down
Foto3 Foto2

Sveikiname

Sveikinu1

 

Audito išvados

auditui

Atsitiktinė nuotrauka

2017-09-27 poetes 2.jpg

Bibliotekos tinklaraštis

biblioteka

Žurnalistų tinklaraštis

Skautų tinklaraštis

Mokinių vežimas

 Autobusas

Dabar naršo:

Svetainėje lankosi 20 svečių

Vertimai

ltende

Tarptautiniai projektai

ErasmusLogo

ProSocial values3 2

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ I–IV KLASĖS MOKINIAMS

 

Vaikai į grupę priimami per visus mokslo metus tėvams pateikus prašymą raštu. Čia jie saugūs ir užimti lauks pavėžėjimo į namus.

 

Darbo laikas:

I  grupė
(1b kl. mokiniai)

Mokytoja

Jolanta Andriuškevičienė

 II grupė
(1a ir 3b kl. mokinai)

Mokytoja

Reda Raštutienė

III grupė
(2a  kl. mokiniai)

Mokytoja

Elena Bartkienė

IV grupė
(2b ir 3a  kl. mokiniai)

Mokytoja

Aušra Kumer

I–V  

13.30–15.30 

I–V 

13.30–15.30 

 I–V  

13.30 – 15.30

I–V  

13.30–15.30 

 

 

Pailgintos darbo dienos grupės veiklos kryptys

 

Pažintinė, kūrybinė, meninė, sportinė, žaidybinė veikla, saviraiškos ugdymui skirtos dienos.


Veiklos vyksta atsižvelgiant į mokinių amžių ir oro sąlygas.

 

 

 

MOKINIŲ IŠVYKIMO LAIKAS


Gimnazijos autobusu išvyksta:


I-II-III I reisu 14.25 val. iki Raguvėlės
II reisu 16.10 val. iki Raguvėlės
IV-V I reisu 14.25 val. iki Liūdynės
II reisu 15.15 val. iki Raguvėlės

Į Šilagalį ir Pažagieniai: Į Staniūnus iki PC „Norfa“:

I-IV-V 14.25 val. ir 15.15 val. I-V 14.25 val.
IV-V 14.25 val. ir 16.10 val.

Į Vyčius-Dembavą: Į Katinus:

I-V 15.15 val. I-V 14.25 val.

Mokiniai, važiojantys Jotainių, Mikėnų, Maženių , Vadoklių ir Panevėžio kryptimis atvyksta ir išvyksta priemiestiniu maršrutiniu autobusu pagal autobusų tvarkaraštį.

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKA

 

PATVIRTINTA
Velžio gimnazijos direktoriaus
2013-09-02 įsakymu Nr. V-

PANEVĖŽIO RAJONO VELŽIO GIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pailgintos dienos grupės tvarka reglamentuoja Panevėžio rajono Velžio gimnazijos pailgintos dienos grupės veiklą.
2. Pailgintos dienos grupė (toliau – Grupė) – tai tėvų prašymu suburta grupė mokiniams, kuriems teikiama nemokama neformalaus švietimo paslauga po pamokų.
3. Pailgintos dienos grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Velžio gimnazijos nuostatais.

II. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Grupės tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės ir pilietinės brandos ugdymą, užtikrinti saugų užimtumą po pamokų.
5. Grupės uždaviniai:
5.1. plėtoti mokinių užimtumo formas;
5.2. rūpintis socialine, pedagogine ir kita pagalba mokiniams.

III. GRUPĖS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI
6. Grupę sudaro 1-4 klasių mokiniai.
7. Į Grupę mokiniai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą.
8. Mokinių skaičius grupėje ne daugiau 30.
9. Grupės veikla grindžiama mokyklos pailgintos dienos grupės tvarka.
10. Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
11. Grupės veikla vykdoma mokslo metais. Veikla pradedama rugsėjo 2 d., baigiama gegužės 30 d.
12. Veikla grupėje organizuojama pagal sudarytą grupės veiklos planą.
13. Tėvai/globėjai turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę ir ją nurodyti prašyme.

V. GRUPĖS PEDAGOGŲ PAREIGOS

14. Pailgintos darbo dienos grupės veiklą vykdo pedagogai, kurie yra etatiniai mokyklos darbuotojai.
15. Grupėje dirbantys pedagogai:
15.1. Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą gimnazijos patalpose ir lauke;
15.2. Nuosekliai, planingai ir turiningai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių, pomėgius;
15.3. Įsipareigoja saugoti mokinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančių poveikių;
15.4. Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
15.5. Teikia pagalbą mokiniams, atliekantiems namų darbų užduotis;
15.6. Užtikrina savalaikį mokinių nuvykimą į neformalaus ugdymo užsiėmimus mokykloje;
15.7. Atsiradus poreikiui, nedelsiant informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.
_____________________________________

 

 

Rekvizitai

Panevėžio r. Velžio gimnazija
Įmonės kodas   190398779
Adresas   Žemdirbių g. 15, Velžio k.,
LT-38127 Panevėžio r.
Telefonas       (8 45)  595 324
Faksas       (8 45)  595 324
 
 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Priėmimas

Prašymai į pirmas klases priimami nuo 2018 m. sausio 8 d.

SKAITYTI DAUGIAU >>

Pamokų laikas

1 pamoka 8.15– 9.00
2 pamoka 9.10– 9.55
3 pamoka 10.20–11.05
4 pamoka 11.30–12.15
5 pamoka 12.35–13.20
6 pamoka 13.30–14.15
7 pamoka 14.25–15.10
8 pamoka 15.20–16.05

Svetainės struktūra

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: